«Прасвет» — часопіс сацыяльнай крытыкі і аналітыкі

У поле нашых зацікаўленняў знаходзяцца:

  • аналіз сацыяльных, палітычных і эканамічных працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. У першую чаргу — гэта прыватызацыя, камерцыялізацыя медыцыны і адукацыі, а таксама трэнды афіцыйнай культурнай палітыкі і яе альтэрнатыў, дзейнасць грамадскіх рухаў (прафсаюзных, жаночых і інш.)
  • асвятленне сусветных падзей, якія дапамагаюць зразумець тое, што адбываецца ў Беларусі ў глабальным і рэгіянальным кантэкстах.

 

Мы — прыхільнікі марксісцкага аналізу і аддаем перавагу дыялектыка-матэрыялістычнага падыходу. У той жа час, наша мэта — даць голас разнастайным левым дыскурсам і стратэгіям аналізу і крытыкі.

Кожны артыкул, апублікаваны ў «Прасвете», выражае аўтарскае меркаванне, якое можа не супадаць з пазіцыяй рэдакцыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой права адхіляць матэрыялы, якія змяшчаюць не крытыку ідэй і пазіцый, а персанальныя абразы ў адрас носьбітаў тых ці іншых меркаванняў.

Часопіс арыентаваны на беларускага чытача і нашых постсавецкіх суседзяў.

Артыкулы, пытанні і прапановы накіроўвайце непасрэдна аўтарам раздзелаў або на пошту рэдакцыі — prasvet.com@gmail.com

 

Іншыя праекты:

Мы праводзім семінары, дыскусіі, кінапаказы і іншыя мерапрыемствы.

Старонкі ў facebook і vkontakte.

____________________________________________________________________________

 

 «Прасвет» — журнал социальной критики и аналитики

 В поле нашего интереса находятся

  • анализ социальных, политических и экономических процессов, которые происходят в Беларуси. В первую очередь —  это приватизация, коммерциализация медицины и образования, а также тренды официальной культурной политики и ее альтернатив, деятельность общественных движений (профсоюзных, женских и пр.).
  • освещение мировых событий, которые помогают понять происходящее в Беларуси в глобальном и региональном контекстах.

 

Мы – приверженцы марксистского анализа и отдаем предпочтение диалектико-материалистическому подходу.  В то же время, наша цель — дать голос многообразным левым дискурсам и стратегиям анализа и критики.

Каждая статья, публикуемая в «Прасвете», выражает авторское мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Редакция оставляет за собой право отклонять материалы, содержащие не критику идей и позиций, а персональные оскорбления в адрес носителей тех или иных мнений.

Журнал ориентирован на белорусского читателя и наших постсоветских соседей.

Статьи, вопросы и предложения направляйте непосредственно авторам разделов или на почту редакции – prasvet.com@gmail.com

 

Другие проекты:

Мы проводим семинары, дискуссии, кинопоказы и другие мероприятия.

Cтраницы в facebook и vkontakte.

Сацыяльныя сеткі

Каталог TUT.BY